IMR OpenIR
Effects of Ti addition on corrosion behavior of Zr-based metallic glass in chloride medium
Qiu, ZWJ; Fu, HM; Zhang, HW; Li, H; Li, ZK; Zhang, L; Zhu, ZW; Wang, AM; Zhang, HF