IMR OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 2894 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Review-Electrochemical Probes and Sensors Designed for Time-Dependent Atmospheric Corrosion Monitoring: Fundamentals, Progress, and Challenges 期刊论文
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2019, 卷号: 167, 期号: 1
Authors:  Xia, Da-Hai;  Song, Shizhe;  Qin, Zhenbo;  Hu, Wenbin;  Behnamian, Yashar
Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2020/01/06
Study on the antibacterial mechanism of Cu-bearing titanium alloy in the view of materials science 期刊论文
MATERIALS TECHNOLOGY, 2019
Authors:  Ma, Zheng;  Liu, Rui;  Zhao, Ying;  Ren, Ling;  Yang, Ke
Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2020/01/06
Antibacterial mechanism  copper-containing titanium alloy  microstructures  Cu ion  
Highly dispersed nanometer BiVO4 on attapulgite as a potential hybrid inhibitor pigment in epoxy coatings 期刊论文
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2019, 卷号: 137
Authors:  Shi, Hongwei;  Sun, Mingyuan;  Yu, Yongli;  Shi, Meihui;  Shi, Fa-Nian;  Liu, Fuchun;  Han, En-Hou
Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2020/01/06
Bismuth vanadate  Attapulgite  Pigment  Aluminium alloy  Corrosion inhibition  
Microcontainers with 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol for Enhancing Anticorrosion Waterborne Coatings for AA2024-T3 期刊论文
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2019, 卷号: 137
Authors:  Soleymanibrojeni, Mohammad;  Shi, Hongwei;  Udoh, Inime Ime;  Liu, Fuchun;  Han, En-Hou
Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2020/01/06
Polyelectrolyte deposition  Organic inhibitor  Active corrosion protection  EIS  SVET  
An easy-processing organic-inorganic self-lubricating composite coating with high corrosion resistance 期刊论文
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2019, 卷号: 137
Authors:  Xu, Xuelei;  Wang, Cheng;  Chen, Minghui;  Zhu, Shenglong;  Chen, Zhixiong;  Chen, Jinhui;  Wang, Fuhui
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/01/06
Organic-inorganic composite coating  Tribological properties  Corrosion  Compatibility  Electrochemical impedance spectroscopy  
Effects of Temperature on Fretting Corrosion Between Alloy 690TT and 405 Stainless Steel in Pure Water 期刊论文
ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS, 2019, 卷号: 32, 期号: 12, 页码: 1437-1448
Authors:  Liu, Xing-Chen;  Ming, Hong-Liang;  Zhang, Zhi-Ming;  Wang, Jian-Qiu;  Tang, Li-Chen;  Qian, Hao;  Xie, Yong-Cheng;  Han, En-Hou
Favorite  |  View/Download:5/0  |  Submit date:2020/01/06
Alloy 690TT  405 SS  Fretting corrosion  Temperature  
Stern-Geary Constant for X80 Pipeline Steel in the Presence of Different Corrosive Microorganisms 期刊论文
ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS, 2019, 卷号: 32, 期号: 12, 页码: 1483-1489
Authors:  Sun, Yu-Peng;  Yang, Chun-Tian;  Yang, Chun-Guang;  Xu, Da-Ke;  Li, Qi;  Yin, Lu;  Qiu, Cheng-Shuo;  Liu, Dan;  Yang, Ke
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/01/06
X80 pipeline steel  Stern-Geary constant  Corrosion rate  Microbiologically influenced corrosion  Biofilm  
Studies on corrosion behavior of a single-crystal superalloy and its sputtered nanocrystalline coatings with solid NaCl deposit in O-2+38 vol.% H2O environment at 700 degrees C 期刊论文
CORROSION SCIENCE, 2019, 卷号: 161
Authors:  Sun, Wenyao;  Wang, Jinlong;  Yang, Lanlan;  Chen, Minghui;  Bao, Zebin;  Zheng, Chengyue;  Zhu, Shenglong;  Wang, Fuhui
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/01/06
Superalloys  Metal coatings  STEM  Chlorination  
Effect of Cl- Concentration on the SCC Behavior of 13Cr Stainless Steel in High-Pressure CO2 Environment 期刊论文
ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS, 2019, 卷号: 32, 期号: 12, 页码: 1459-1469
Authors:  Zhao, Jin-Jin;  Liu, Xian-Bin;  Hu, Shuai;  Han, En-Hou
Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2020/01/06
13Cr  Cl-  Stress corrosion cracking  CO2 environment  
In vitro corrosion of pure Mg in phosphate buffer solution-Influences of isoelectric point and molecular structure of amino acids 期刊论文
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, 2019, 卷号: 105
Authors:  Wang, Yu;  Ding, Bao-Hua;  Gao, Shi-Yu;  Chen, Xiao-Bo;  Zeng, Rong-Chang;  Cui, Lan-Yue;  Li, Shu-Juan;  Li, Shuo-Qi;  Zou, Yu-Hong;  Han, En-Hou;  Guan, Shao-Kang;  Liu, Qing-Yun
Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2020/01/06
Biomaterials  Potentiodynamic polarisation curves  Amino acids  Magnesium  Degradation