IMR OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 497 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Synthesis of Ultrahigh-Quality Monolayer Molybdenum Disulfide through In Situ Defect Healing with Thiol Molecules 期刊论文
SMALL, 2020, 卷号: 16, 期号: 35
Authors:  Feng, Simin;  Tan, Junyang;  Zhao, Shilong;  Zhang, Shuqing;  Khan, Usman;  Tang, Lei;  Zou, Xiaolong;  Lin, Junhao;  Cheng, Hui-Ming;  Liu, Bilu
Favorite  |  
Molten-Salt-Assisted Chemical Vapor Deposition Process for Substitutional Doping of Monolayer MoS(2)and Effectively Altering the Electronic Structure and Phononic Properties 期刊论文
ADVANCED SCIENCE, 2020, 卷号: 7, 期号: 16
Authors:  Li, Wei;  Huang, Jianqi;  Han, Bo;  Xie, Chunyu;  Huang, Xiaoxiao;  Tian, Kesong;  Zeng, Yi;  Zhao, Zijing;  Gao, Peng;  Zhang, Yanfeng;  Yang, Teng;  Zhang, Zhidong;  Sun, Shengnan;  Hou, Yanglong
Favorite  |  
Diamond Deposition on Iron and Steel Substrates: A Review 期刊论文
MICROMACHINES, 2020, 卷号: 11, 期号: 8
Authors:  Li, Xiaoju;  He, Lianlon;  Li, Yuanshi;  Yang, Qiaoqin
Favorite  |  
An effective strategy towards construction of CVD SiC fiber-reinforced superalloy matrix composite 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 卷号: 49, 页码: 179-185
Authors:  Zhang, Haoqiang;  Liu, Lin;  Pei, Zhiliang;  Shi, Nanlin;  Gong, Jun;  Sun, Chao
Favorite  |  
Interfacial modification and cyclic ablation behaviors of a SiC/ZrB2-SiC/SiC triple-layer coating for C/SiC composites at above 2000 degrees C 期刊论文
CORROSION SCIENCE, 2020, 卷号: 169
Authors:  Tane, Pengju;  Hu, Chenglong;  Pang, Shengyang;  Li, Jian;  Wang, Lei;  Tang, Sufang
Favorite  |  
Metal-organic coordination polymer-derived carbon nanotubes: Preparation and application in detecting small molecules 期刊论文
POLYHEDRON, 2020, 卷号: 182
Authors:  Lin, Hong-Yan;  Liu, Qian-Qian;  Tian, Yuan;  Luan, Jian
Favorite  |  
Enhanced linear magneto-resistance near the Dirac point in topological insulator Bi-2(Te1-xSex)(3) nanowires 期刊论文
NANO RESEARCH, 2020, 卷号: 13, 期号: 5, 页码: 1332-1338
Authors:  Wei, LingNan;  Wang, ZhenHua;  Zhang, ZhiDong;  Liu, Chieh-Wen;  Gao, Xuan P. A.
Favorite  |  
Vertical Chemical Vapor Deposition Growth of Highly Uniform 2D Transition Metal Dichalcogenides 期刊论文
ACS NANO, 2020, 卷号: 14, 期号: 4, 页码: 4646-4653
Authors:  Tang, Lei;  Li, Tao;  Luo, Yuting;  Feng, Simin;  Cai, Zhengyang;  Zhang, Hang;  Liu, Bilu;  Cheng, Hui-Ming
Favorite  |  
CNTs synthesized with polyoxometalate-based metal-organic compounds as catalyst precursors via the CVD method and their adsorption performance towards organic dyes 期刊论文
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 2020, 卷号: 44, 期号: 14, 页码: 5508-5512
Authors:  Tian, Yuan;  Wang, Xiu-Li;  Luan, Jian;  Lin, Hong-Yan;  Chang, Zhi-Han;  Wang, Xiang;  Liu, Guo-Cheng
Favorite  |  
Growth of Large-Area Homogeneous Monolayer Transition-Metal Disulfides via a Molten Liquid Intermediate Process 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2020, 卷号: 12, 期号: 11, 页码: 13174-13181
Authors:  Liu, Hang;  Qi, Guopeng;  Tang, Caisheng;  Chen, Maolin;  Chen, Yang;  Shu, Zhiwen;  Xiang, Haiyan;  Jin, Yuanyuan;  Wang, Shanshan;  Li, Huimin;  Ouzounian, Miray;  Hu, Travis Shihao;  Duan, Huigao;  Li, Shisheng;  Han, Zheng;  Liu, Song
Favorite  |