IMR OpenIR
Green synthesis of high-performance LiFePO4 nanocrystals in pure water
Yang, JX; Li, ZJ; Guang, TJ; Hu, MM; Cheng, RF; Wang, RY; Shi, C; Chen, JX; Hou, PX; Zhu, KJ; Wang, XH