IMR OpenIR
An optimization criterion for fatigue strength of metallic materials
Wang, B; Zhang, P; Liu, R; Duan, QQ; Zhang, ZJ; Li, XW; Zhang, ZF