IMR OpenIR
Mechanical properties of directionally solidified Al2O3/Y3Al5O12 eutectic ceramic prepared by optical floating zone technique
Wang, X3; Tian, ZL; Zhang, W; Zhong, YJ; Xian, QG; Zhang, J3; Wang, JY