IMR OpenIR
Multidirection Piezoelectricity in Mono- and Multilayered Hexagonal alpha-In2Se3
Xue, F1; Zhang, JW; Hu, WJ; Hsu, WT; Han, A; Leung, SF; Huang, JK; Wan, Y; Liu, SH; Zhang, JL; He, JH; Chang, WH; Wang, ZL; Zhang, XX; Li, LJ