IMR OpenIR
Nanoporous Aluminum by Galvanic Replacement: Dealloying and Inward-Growth Plating
Yang, W1; Zheng, XG; Wang, SG; Jin, HJ