IMR OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 21 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Geochronology, geochemistry and metallogenic dynamics of gold-polymetallic deposits in Xicha region, the northeastern margin of the North-China Platform 期刊论文
ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 卷号: 36, 期号: 4, 页码: 1127-1150
Authors:  Qian Ye;  Sun JinLei;  Li YuJin;  Yu Na;  Liu JinLong;  Li BiLe;  Sun FengYue
Favorite  |  View/Download:69/0  |  Submit date:2021/02/02
LIAO-JI BELT  U-PB ZIRCON  JILIN PROVINCE  ISOTOPE SYSTEMATICS  TECTONIC EVOLUTION  JIAODONG PENINSULA  CRUSTAL EVOLUTION  YANSHAN PERIOD  EASTERN BLOCK  THRUST BELT  Gold polymetallic  Northeastern margin of the North-China Platform  Liaoji Ocean  the Paleo-Asian Ocean  Subduction of the Paleo-Pacific plate  Thinning of North China Craton  Xicha region  
Geochronology, geochemistry and metallogenic dynamics of gold-polymetallic deposits in Xicha region, the northeastern margin of the North-China Platform 期刊论文
ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 卷号: 36, 期号: 4, 页码: 1127-1150
Authors:  Qian Ye;  Sun JinLei;  Li YuJin;  Yu Na;  Liu JinLong;  Li BiLe;  Sun FengYue
Favorite  |  View/Download:75/0  |  Submit date:2021/02/02
LIAO-JI BELT  U-PB ZIRCON  JILIN PROVINCE  ISOTOPE SYSTEMATICS  TECTONIC EVOLUTION  JIAODONG PENINSULA  CRUSTAL EVOLUTION  YANSHAN PERIOD  EASTERN BLOCK  THRUST BELT  Gold polymetallic  Northeastern margin of the North-China Platform  Liaoji Ocean  the Paleo-Asian Ocean  Subduction of the Paleo-Pacific plate  Thinning of North China Craton  Xicha region  
Detrital zircon U-Pb and Hf isotopic study of the Yushulazi Formation in the Gaizhou-Zhuanghe area of the eastern Liaoning: Constraints on the crustal evolution of the North China Craton 期刊论文
ACTA PETROLOGICA SINICA, 2019, 卷号: 35, 期号: 8, 页码: 2407-2432
Authors:  Zhao Chen;  Zhang Jian;  Liu Jin;  Yin ChangQing;  Yang ChengHui;  Cui YuSong;  Peng YouBo;  Jiang ChunYu
Favorite  |  View/Download:53/0  |  Submit date:2021/02/02
LA-ICP-MS  JI BELT  LU-HF  CHANGCHENG SYSTEM  JIAOBEI MASSIF  GEOCHRONOLOGY  AGES  PROVENANCE  ROCKS  PETROGENESIS  North China Craton  Yushulazi Formation  Changzhougou Formation  Crustal growth  
Recognition of Early Paleozoic Magmatisms in the Supposed Proterozoic Basements of Zhalantun, Great Xing'an Range, NE China 期刊论文
ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2019, 卷号: 93, 期号: 5, 页码: 1434-1455
Authors:  Qin Tao;  Guo Rongrong;  Zang Yanqing;  Qian Cheng;  Wang Yan;  Si Qiuliang;  Sun Wei;  Ma Yongfei
Favorite  |  View/Download:59/0  |  Submit date:2021/02/02
ASIAN OROGENIC BELT  ZIRCON U-PB  MESOZOIC VOLCANIC-ROCKS  I-TYPE GRANITES  LU-HF ISOTOPES  NEOARCHEAN SUBDUCTION  EASTERN MARGIN  CRUSTAL GROWTH  JURASSIC GRANITOIDS  TRIASSIC VOLCANISM  early Paleozoic magmatism  Xinghuadukou Group  Jiageda Formation  Zhalantun terrane  Great Xing'an Range  Central Asian Orogenic Belt  
Geochemical Characteristics and Geological Significance of Meta-Volcanic Rocks of the Bainaimiao Group, Sonid Right Banner, Inner Mongolia, China 期刊论文
JOURNAL OF EARTH SCIENCE, 2019, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 272-285
Authors:  Zhang Chao;  Quan Jingyu;  Liu Zhenghong;  Xu Zhongyuan;  Pang Xuejiao;  Zhang Yujin
Favorite  |  View/Download:62/0  |  Submit date:2021/02/02
ASIAN OROGENIC BELT  MO-AU DEPOSIT  U-PB  ORE GENESIS  NE CHINA  GEOCHRONOLOGY  ACCRETION  COLLISION  ZIRCONS  MARGIN  Inner Mongolia  Bainaimiao Group  active continental margin  northern margin of the North China Craton  
Geochemistry, Geochronology, and Hf isotopic Composition of the Late Paleoproterozoic Lujiapuzi Formation, NE Yan-Liao Rift, Northern Liaoning 期刊论文
ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2018, 卷号: 92, 期号: 6, 页码: 2136-2156
Authors:  Liu Jin;  Zhang Jian;  Liu Zhenghong;  Yin Changqing;  Zhao Chen;  Peng Youbo;  Dou Shiyong;  Yang Zhongjie
Favorite  |  View/Download:66/0  |  Submit date:2021/02/26
ZIRCON U-PB  ARCHEAN CRUSTAL EVOLUTION  CHINA CRATON EVIDENCE  LU-HF  GRANITIC MAGMATISM  DETRITAL ZIRCONS  EASTERN BLOCK  ICP-MS  GEOLOGICAL SIGNIFICANCE  TECTONIC SIGNIFICANCE  detrital zircon  crustal growth  Changcheng System  Yan-Liao rift  North China Craton  
Delineation of the Late Triassic granitic pluton from the middle part of Greater Xing' an Mountains showing tetrad REE patterns and its geological implications. 期刊论文
ACTA PETROLOGICA SINICA, 2016, 卷号: 32, 期号: 9, 页码: 2793-2806
Authors:  Li ShiChao;  Li YongFei;  Wang XingAn;  Zhu Kai
Favorite  |  View/Download:58/0  |  Submit date:2021/02/02
A-TYPE GRANITES  NE CHINA CONSTRAINTS  U-PB ISOTOPE  INNER-MONGOLIA  TECTONIC EVOLUTION  VOLCANIC-ROCKS  OROGENIC BELT  ZIRCON  HF  PETROGENESIS  Budunhua  Tetrad effect  Rare metal minerals  Late Triassic  Greater Xing' an Mountains  
Sertengshan Group in Yingpanwan-Dongwufenzi aera, Inner Mongolia: Revision and its geological significance 期刊论文
ACTA PETROLOGICA SINICA, 2016, 卷号: 32, 期号: 9, 页码: 2901-2911
Authors:  Wu XinWei;  Xu ZhongYuan
Favorite  |  View/Download:46/0  |  Submit date:2021/02/02
NORTH CHINA CRATON  ULTRAHIGH-TEMPERATURE METAMORPHISM  GUYANG GREENSTONE-BELT  U-PB GEOCHRONOLOGY  TECTONIC HISTORY  JINING COMPLEX  SHRIMP ZIRCON  KEY ISSUES  EVOLUTION  AGE  Sertengshan Group  SHRIMP U-Pb  Active continental margin  
Geochronology and geochemistry of Triassic intrusive rocks in Kaiyuan area of the eastern section of the northern margin of North China. 期刊论文
ACTA PETROLOGICA SINICA, 2016, 卷号: 32, 期号: 9, 页码: 2739-2756
Authors:  Liu Jin;  Liu ZhengHong;  Li ShiChao;  Zhao Chen;  Wang ChuJie;  Peng YouBo;  Yang ZhongJie;  Dou ShiYong
Favorite  |  View/Download:67/0  |  Submit date:2021/02/02
SINO-KOREAN CRATON  U-PB GEOCHRONOLOGY  TECTONIC IMPLICATIONS  JILIN PROVINCE  LIAODONG PENINSULA  INNER-MONGOLIA  POSTCOLLISIONAL MAGMATISM  ISOTOPIC CHARACTERISTICS  HEBEI PROVINCE  OROGENIC BELT  Eastern section of the northern margin of North China craton  Zircon U-Pb dating  Triassic  Lithospheric thinning  
Zircon U-Pb dating, geochemistry and geological significance of the I type granites in Helong area, the eastern section of the southern margin of Xing-Meng Orogenic Belt. 期刊论文
ACTA PETROLOGICA SINICA, 2016, 卷号: 32, 期号: 9, 页码: 2690-2706
Authors:  Guan QingBin;  Li ShiChao;  Zhang Chao;  Shi Yi;  Li PengChuan
Favorite  |  View/Download:56/0  |  Submit date:2021/02/02
PERMIAN TECTONIC EVOLUTION  ND-HF ISOTOPES  VOLCANIC-ROCKS  NORTH CHINA  JILIN PROVINCE  CALC-ALKALINE  NE CHINA  GEOCHRONOLOGY  PETROGENESIS  CONSTRAINTS  Southern margin of Xing-Meng Orogenic Belt  I-type granites  Zircon U-Pb dating  Geochemistry  The Paleo-Asian Ocean