IMR OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 182 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Photocatalytic and adsorption property of ZnS-TiO2/RGO ternary composites for methylene blue degradation 期刊论文
ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 卷号: 37, 期号: 2020-09-10, 页码: 764-776
Authors:  Qin, Y. L.;  Zhao, W. W.;  Sun, Z.;  Liu, X. Y.;  Shi, G. L.;  Liu, Z. Y.;  Ni, D. R.;  Ma, Z. Y.
Favorite  |  
Highly Efficient Separation/Recycling Palladium(II) Ions from Aqueous Solutions by Silica Gel-Coated Graphene Oxide Modified with Mercapto Groups 期刊论文
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE, 2019, 卷号: 50, 期号: 6, 页码: 2747-2757
Authors:  Li, Min;  Tang, Si;  Feng, Jian;  Huang, Kun;  Meng, Xiaojing;  Gao, Feng;  Jiang, Songshan
Favorite  |  
Underwater superoleophobic PVA-GO nanofibrous membranes for emulsified oily water purification 期刊论文
ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO, 2019, 卷号: 6, 期号: 12, 页码: 3723-3733
Authors:  Ghaffar, Abdul;  Chen, Cheng;  Zhu, Xiaoying;  Chen, Baoliang
Favorite  |  
A Universal Seeding Strategy to Synthesis Single Atom Catalysts on 2D Materials for Electrocatalytic Applications 期刊论文
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2019
Authors:  Zhao, Shiyong;  Chen, Guangxu;  Zhou, Guangmin;  Yin, Li-Chang;  Veder, Jean-Pierre;  Johannessen, Bernt;  Saunders, Martin;  Yang, Shi-Ze;  De Marco, Roland;  Liu, Chang;  Jiang, San Ping
Favorite  |  
Tunable In Situ Stress and Spontaneous Microwrinkling of Multiscale Heterostructures 期刊论文
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 2019, 卷号: 123, 期号: 43, 页码: 26041-26046
Authors:  Chen, Jing;  Wen, Lei;  Liang, Ji;  Fang, Ruopian;  Chen, Long;  Shi, Ying;  Tang, Jun;  Ren, Wencai;  Cheng, Hui-Ming;  Li, Feng
Favorite  |  
Electron Transfer to Decorated Graphene Oxide Particles 期刊论文
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2019, 卷号: 58, 期号: 36, 页码: 12549-12552
Authors:  Miao, Ruiyang;  Chen, Lifu;  Shao, Lidong;  Zhang, Bingsen;  Compton, Richard G.
Favorite  |  
Preparation of highly conductive graphene-coated glass fibers by sol-gel and dip-coating method 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 卷号: 35, 期号: 9, 页码: 1989-1995
Authors:  Fang, Minghe;  Xiong, Xuhai;  Hao, Yabin;  Zhang, Tengxin;  Wang, Han;  Cheng, Hui-Ming;  Zeng, You
Favorite  |  
Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide Hydrogel Achieved via a One-Step Hydrothermal Process 期刊论文
CHEMNANOMAT, 2019, 卷号: 5, 期号: 9, 页码: 1144-1151
Authors:  Song, Man;  Zhao, Jie;  Meng, Yu;  Riekehr, Lars;  Hou, Peng-Xiang;  Grennberg, Helena;  Zhang, Zhi-Bin
Favorite  |  
High Yield Controlled Synthesis of Nano-Graphene Oxide by Water Electrolytic Oxidation of Glassy Carbon for Metal-Free Catalysis 期刊论文
ACS NANO, 2019, 卷号: 13, 期号: 8, 页码: 9482-9490
Authors:  Wei, Qinwei;  Pei, Songfeng;  Wen, Guodong;  Huang, Kun;  Wu, Zhaohong;  Liu, Zhibo;  Ma, Wei;  Cheng, Hui-Ming;  Ren, Wencai
Favorite  |  
A Deoximation Method for Deprotection of Ketones and Aldhydes Using a Graphene-Oxide-Based Co-catalysts System 期刊论文
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS, 2019, 卷号: 361, 期号: 13, 页码: 3137-3145
Authors:  Tong, Qiaolin;  Liu, Yang;  Gao, Xuezhi;  Fan, Zhanfang;  Liu, Tianfu;  Li, Bo;  Su, Dangsheng;  Wang, Qinghe;  Cheng, Maosheng
Favorite  |