IMR OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 2386 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Effect of substrate orientation on formation of cluster glass state in epitaxial LaMnO3 thin films 期刊论文
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2020, 卷号: 847
Authors:  Liang, Yong Mei;  Wang, Zhan Jie;  Wu, Ying Jie;  Lin, Jun Liang;  Zhang, Zhi Dong
Favorite  |  
Vertical Strain Engineering of Epitaxial La2/3Sr1/3MnO3 Thin Films by Spontaneously Embedding ZrO2 Nanopillar Arrays 期刊论文
ADVANCED MATERIALS INTERFACES, 2020
Authors:  Cao, Guixin;  Song, Kepeng;  Qiao, Liang;  Guo, Junjie;  Han, Weihua;  Shen, Xuechu;  Du, Kui;  Zhang, Jincang;  Singh, David J.;  Gao, Yuze
Favorite  |  
Thickness-dependent evolution of piezoresponses and a/c domains in [101]-oriented PbTiO3 ferroelectric films 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 2020, 卷号: 128, 期号: 22
Authors:  Feng, Y. P.;  Tang, Y. L.;  Zhu, Y. L.;  Zou, M. J.;  Wang, Y. J.;  Ma, X. L.
Favorite  |  
Boundary conditions control of topological polar nanodomains in epitaxial BiFeO3 (110) multilayered films 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 2020, 卷号: 128, 期号: 18
Authors:  Geng, W. R.;  Tang, Y. L.;  Zhu, Y. L.;  Wang, Y. J.;  Ma, X. L.
Favorite  |  
Preparation of MOF Film/Aerogel Composite Catalysts via Substrate-Seeding Secondary-Growth for the Oxygen Evolution Reaction and CO2 Cycloaddition 期刊论文
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2020
Authors:  Bai, Xiao-Jue;  Lu, Xing-Yu;  Ju, Ran;  Chen, Huan;  Shao, Lei;  Zhai, Xu;  Li, Yu-Nong;  Fan, Fu-Qiang;  Fu, Yu;  Qi, Wei
Favorite  |  
Periodic vortex-antivortex pairs in tensile strained PbTiO3 films 期刊论文
APPLIED PHYSICS LETTERS, 2020, 卷号: 117, 期号: 19
Authors:  Chen, Y. T.;  Tang, Y. L.;  Zhu, Y. L.;  Wang, Y. J.;  Han, M. J.;  Zou, M. J.;  Feng, Y. P.;  Geng, W. R.;  Gong, F. H.;  Ma, X. L.
Favorite  |  
The microstructure and thermoelectric properties of the Mg-2(Sn,Si,Bi) films containing excess metal Mg phase 期刊论文
THIN SOLID FILMS, 2020, 卷号: 713
Authors:  Song, Gui-hong;  Li, Gui-peng;  Li, Xiu-yu;  Du, Hao;  Hu, Fang;  Yin, Lisong
Favorite  |  
Low temperature engineering feasibility of high reflective Ag-Sn films from experimental and thermodynamic views 期刊论文
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2020, 卷号: 254
Authors:  Gao, Zhaoqing;  Sun, Hao;  Cao, Jinwei;  Wang, Chen;  Hussain, Muhammad Muzammal;  Xiao, Chengyu;  Chen, Yinbo;  Dong, Chong;  Wang, Yunpeng;  Ma, Haitao
Favorite  |  
Oxygen vacancy enhanced ferroelectricity in BTO:SRO nanocomposite films 期刊论文
ACTA MATERIALIA, 2020, 卷号: 199, 页码: 9-18
Authors:  Lin, Jun Liang;  He, Ri;  Lu, Zengxing;  Lu, Yi;  Wang, Zhiming;  Zhong, Zhicheng;  Zhao, Xiang;  Li, Run-Wei;  Zhang, Zhi Dong;  Wang, Zhan Jie
Favorite  |  
The interfacial reaction and microstructure of Co/In/Cu sputtering target assembly after soldering 期刊论文
MICROELECTRONICS RELIABILITY, 2020, 卷号: 113
Authors:  Liu, Zhi-Quan;  Meng, Zhi-Chao;  Wu, Di;  Shang, Zhengang;  He, Xin;  Xiong, Xiaodong
Favorite  |